قالب سازی پلاستیک | تولید کننده قالب های صنعتیبرخی از واژه ‌نامه اصطلاحات مرتبط با طراحی قطعات، ساخت قالب و قالبگیری تزریق پلاستیک.

عامل ضد الکتریسیته ساکن: ماده افزودنی برای کمک به حذف یا کمتر کردن الکتریسیته ساکن از سطح قطعه پلاستیکی

صفحه تقویتی : صفحه به کار برده شده به عنوان مقاومت در برابر فشار تزریق که ما بین صفحه کور و پل قالب قرار میگیرد.

حفره (کویتی ) : فضای درون قالب تزریق که در داخل آن ماده تزریق می‌شود.

کفشک قالب : صفحه ی در بالا و پایین قالب جهت بستن قالب در ماشین تزریق پلاستیک .

قالبگیری تزریق چند جانبه: یک فرایند خاص تزریق چند جانبه که در آن در ابتدا حفره قالب با یک پلاستیک پر شده است و سپس تزریق دوم برای در محفظه قرار دادن تزریق اولی تزریق می ‌شود.

plastic-injection-mold-parts

ادامه مطلب
    Translate »