قالب سازی پلاستیک | تولید کننده قالب های صنعتیساخت استاندارد و یا سفارشی

معمولا، سازندگان راهگاه گرم ، سیستم‌های راهگاه گرم  ساخت سفارشی و سیستم‌های راهگاه گرم استاندارد را فراهم می‌کنند. کاربران می‌بایست تلاش کنند تا یک سیستم راهگاه استاندارد، شامل طول استاندارد و نازل‌های با اندازه استاندارد، مدارهای راهگاه،، اینسرت‌های ورودی و غیره را انتخاب کنند. این نه تنها فقط به دلیل این است که سیستم‌های راهگاه گرم استاندارد قیمت پایین، زمان تحویل کوتاه را دارند بلکه همچنین به دلیل قطعات قابل تعویض موجود هستند و نگهداری  آن نیز آسان است.

hot-runner

ادامه مطلب
    Translate »