قالب سازی پلاستیک | تولید کننده قالب های صنعتیقالب گیری تزریق پلاستیک (IM) یک پروسه ی تولید چند کاره برای تولید مقادیر زیاد قطعات پلاستیکی است. مواد ممکن و هندسه های ممکن بیشمار هستند ,که IM را محبوب ترین پروسه ی تولید محصولات ترموپلاستیک کرده است . IM سنتی تنها قادر به تولید قطعات SM است. پروسه ی SMM در زیر شرح داده شده است. در اصل , پروسه IM ساده است : پلاستیک ذوب می شود و به داخل کویتی تزریق می شود ،سپس خنک می شود و به شکل کویتی سفت می شود قطعه ی خنک شده خارج می شود و چرخه تکرار میشود. اگرچه قاعده کار ساده است , پروسه ی واقعی باید به دقت کنترل شود تا قطعه ی قابل قبول را تولید کند. به علاوه تجهیزات گران و پیچیده حتی برای ساده ترین قطعات نیاز است. تجهیزات اساسی مورد نیاز در زیر بحث شده اند .

تجهیزات قالب سازی تزریق پلاستیک

IM در یک ماشین قالب سازی انجام می شود. انواع مختلفی از ماشین های قالبسازی وجود دارد , اما همه ی آن ها ۴ جز اصلی مشابه را دارند : ۱) واحد تزریق , ۲) واحد قفل کننده(کلمپ) , ۳) قالب , ۴)کنترل کننده . یک شمای کلی از ماشین IM کلی در شکل ۱ نشان داده شده است, و یک تصویر از ماشین صنعتی IM در شکل ۲ نشان داده شده است. توجه کنید که دو پلتن (صفحه ی فلزی) در ماشین قالب سازی وجود دارد – یکی متحرک , یکی ثابت.این صفحات به ترتیب در طرف کلمپ و طرف واحد تزریق ماشین قرار گرفته اند.

ماشینim-قالب سازی

شکل یک

ماشین-صنعتی-im-قالب سازی

شکل دو

ادامه مطلب
    Translate »