قالب سازی پلاستیک | تولید کننده قالب های صنعتیمحاسبات زیادی برای اندازه کانال‌ها وجود دارد. همچنین اندازه کانال تعیین می‌کند که بستن کانال‌ها برای قطعه چگونه باید باشد. قطر خیلی بزرگ، فاصله گذاری خیلی نزدیک و خیلی بسته و قالب فولادی تحت فشار قالبگیری حرکت خواهد کرد. پمپ G/Minute، تعداد مسیرهای گردش، قطر کانال‌ها،تعداد خمش‌های ۹۰ درجه در مسیرهای گردش و غیره.

سیکل: توالی کاملی از عملیات‌ ها در یک فرایند برای کامل کردن یک مجموعه‌ از قالبگیری‌ ها. سیکل در یک نقطه در عملیات آغاز شده و زمانی که به این نقطه مجددا رسیده باشد به پایان می ‌رسد.

فاصله جدایش : حداکثر فاصله میان صفحات ثابت و متحرک واحد گیره­ بندی در موقعیت کاملا باز.
ق
ورودی مواد : اسپرویی که به صورت مستقیم به درون حفره قالب تزریق تغذیه می‌ شود.

درفت : درجه مخروطی بودن دیواره جانبی حفره قالب یا زاویه لقی طراحی شده برای خروج مناسب تر قطعه از یک قالب تزریق پلاستیک.

پین ‌های پران: پین‌ هایی که در داخل صفحه پران قرارداده شده اند تا هنگامی که قالب باز می‌شود برای بیرون انداختن قطعه تمام شده نیرویی را به آن وارد می‌ کند.

پین برگشت بیرون انداز: زمانی که قالب تزریق بسته می ‌شود صفحه پران یا بیرون انداز را به عقب فشار می‌دهد. پین‌های سطحی ، پین‌ های برگشت سایر اصطلاحات هستند.

قالب گروهی : یک قالب چند حفره‌ای که در آن هر حفره یک قطعه از قطعه تمام شده مونتاژی را شکل می‌دهد.

ورودی بادبزنی: یک ورودی به کار برده شده برای کمک به کاهش تمرکز تنش در ناحیه ورودی با گسترش دادن راهگاه بر روی یک ناحیه گسترده‌تر.

ادامه مطلب
    Translate »